ZARZĄDZENIE NR 141/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 19 WRZEŚNIA 2013 ROKUzmieniające Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04.09.2013r.  w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 ,art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04.09.2013r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.


§ 2


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 141/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 19 września 2013 roku zmieniające Zarządzenie Nr 135/2013 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04.09.2013 r. w sprawie zmiany budżetu miasta...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Aldona Goniwiecha
Data publikacji:24.09.2013 08:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:22.10.2013 08:49