ZARZĄDZENIE NR 137/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:


  1. po stronie dochodów 68.909.913,26 zł

  2. po stronie wydatków 72.760.373,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 137/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.09.2013 14:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak