Komunikat

ZGKLiC w sprawie jakości wody w wodociągach gminy Lubliniec.

 

Badania jakości wody prowadzone są systematycznie przez akredytowane laboratorium SGS EKO-PROJEKT Sp. z o. o. w wytypowanych miejscach uzgodnionych
z Powiatową Stacją   Sanitarno - Epidemiologiczna w Lublińcu.

 

Sprawozdanie z badań wody   06.2015r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: / Informacja o jakości wody na terenie gminy Lubliniec Sprawozdanie z badań wody za 2015r.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:22.08.2013 08:54
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:03.02.2016 10:34