ZARZĄDZENIE NR 102/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 01 LIPCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2013r. dokonać zmian w wydatkach zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.355.993,26 zł

  • po stronie wydatków 72.206.453,26 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 102/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 01 LIPCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:17.07.2013 10:56
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak