OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

II OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU

OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

ORAZ USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

W terminie do dnia 25.03.2005r. do konkursu wpłynęło 12 ofert.

Do procedury konkursowej zakwalifikowało się 11 ofert:

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 ofert

Z zakresu pomocy społecznej – 1 oferta

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJE

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.       

LKS "SPARTA"

Całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie

obiektów sportowych

57.000 zł

2.       

LKS "SPARTA"

Całoroczna działalność sekcji sportu LKS "Sparta"

25.000 zł

3.       

SIBERIAN HUSKY KLUB "EXTREME"

Mistrzostwa Świata Dryland IFSS w Lublińcu

19.000 zł

4.       

SIBERIAN HUSKY KLUB "EXTREME"

Międzynarodowe Zawody Psich Zaprzęgów

»WILCZE ECHA«

3.000 zł

5.       

UKS "OLIMPIJCZYK"

Imprezy ogólnodostępne

2.000 zł

6.       

UKS "OLIMPIJCZYK"

Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej

8.000 zł

7.       

LUBLINIECKI KLUB OYAMA KARATE

Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego

3.700 zł

8.       

LUBLINIECKI KLUB OYAMA KARATE

Organizacja całorocznych zajęć dla grup dziecięcej, młodzieżowej i dla dorosłych

5.750 zł

9.       

LUBLINIECKI KLUB OYAMA KARATE

Uczestnictwo zawodników w cyklu

7 imprez ogólnopolskich

5.700 zł

10.    

STOWARZYSZENIE "MŁODZI I NIEZALEŻNI"

Szkółka piłkarska dla dzieci

1.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

11.  

STOWARZYSZENIE „NADZIEJA”

Prowadzenie programów terapeutycznych

11.000 zł

 

 

 

Do procedury konkursowej z powodu braków formalno-prawnych

nie zakwalifikowała się 1 oferta:

1.      STOWARZYSZENIA "SERCE DLA CHOREGO PSYCHICZNIE" na zadanie pn.:

      "Impreza integracyjna edukacyjno-kulturalna z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

DO PROCEDURY ROZPATRZENIA OFERT Z  II KONKURSU

WŁĄCZONO RÓWNIEŻ

4 OFERTY STS "VICTORIA" Z  I KONKURSU

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJE

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.

STS "VICTORIA"

Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej

16.500 zł

2.

STS "VICTORIA"

Impreza ogólnodostępna - VI Lubliniecki

Turniej Siatkówki Plażowej

  3.800 zł

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY.

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ,

KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM

PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

- ZWERYFIKOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA, DOSTOSOWANY

DO OTRZYMANEJ DOTACJI

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU II OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE ORAZ USTAWĄ O POMOCY SPO
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:06.04.2005 10:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:51