Uchwała Nr 386/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 marca 2005r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca

Uchwała Nr 386/XXXIII/05

            Rady Miejskiej w Lublińcu

  z dnia 21 marca 2005r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przyjmuje się program gospodarczy pod nazwą “Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca na lata 2004 – 2013”, stanowiący załącznik do uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lublińca.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Przewodnicząca

                 Rady Miejskiej

                 Maria Dmitriew

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 386/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 21 marca 2005r w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.03.2005 14:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż