ZARZĄDZENIE NR 44/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 22 MARCA 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2013 rok dokonać zmian w wydatkach realizowanych ramach zadań własnych zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 65.970.866,00 zł

  • po stronie wydatków 69.821.326,00 zł

  • deficyt budżetu 3.850.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 44/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 22 MARCA 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:18.04.2013 09:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak