wersja do wydruku Marcin Kazuch 13.03.2013 12:56

Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Lublińca przedstawia ofertę organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert

 

Polskiego Czerwonego Krzyża

 

na realizację zadania publicznego

 

promocja wśród dzieci i młodzieży Miasta Lublińca zdrowego stylu życia, pierwszej pomocy, honorowego krwiodawstwa w konkursach, mistrzostwach, olimpiadach i konferencjach”

 

zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) można zgłaszać swoje uwagi dotyczące zadania na piśmie do Urzędu Miejskiego na adres: Urząd Miejski Lubliniec ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: ngo@lubliniec.pl (decyduje data wpływu). Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 20.03.2013r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Procedura pozakonkursowa na dotację dla organizacji pozarządowej Polskiego Czerwonego Krzyża
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.03.2013 12:56