ZARZĄDZENIE NR 24/2013

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


Dokonać zmian budżetu miasta na 2013r. zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia realizowanych ramach zadań własnych z tytułu przeznaczenia z rezerwy celowej na wypłatę odpraw emerytalnych i urlopów na poratowanie zdrowia kwoty 11.410,00 zł ( rozdz. 75818) na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela Gimnazjum Nr 1 w Lublińcu przechodzącego na emeryturę (rozdz. 80110).


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2013r. wynosi:  • po stronie dochodów 65.970.866,00 zł

  • po stronie wydatków 69.071.326,00 zł

  • deficyt budżetu 3.100.460,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 24/2013 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 27 LUTEGO 2013 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2013 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:12.03.2013 14:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak