wersja do wydruku Damian Czaja 11.03.2013 04:08

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 DYREKTORA ŚDS W LUBLIŃCU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2012r w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA 1/2011r Z DNIA 01.IV.2011

Zarządzenie nr 10 /2012

Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu

z dnia 10września 2012 roku.

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 1/2011r z dnia 01 kwietnia 2011 roku w sprawie

                    ustalenia „Regulaminu Wynagradzania Pracowników Środowiskowego

Domu Samopomocy w Lublińcu”.

 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W Regulaminie Wynagradzania  Pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Lublińcu z dnia 01kwietnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1.      Wprowadza się nowe brzmienie § 9, §10 i § 11 Regulaminu Wynagradzania Pracowników ŚDS, których treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 1/2011 z dnia 01.04.2011 roku Dyrektora Środowiskowego Domu samopomocy w Lublińcu pozostają bez zmian.

§ 3

Osobą odpowiedzialną za zapoznanie wszystkich pracowników ŚDS, czynię Kierownika Zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 10/2012 DYREKTORA ŚDS W LUBLIŃCU Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2012r w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA 1/2011r Z DNIA 01.IV.2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Damian Czaja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.03.2013 04:08

Rejestr zmian dokumentu

pokaż