Burmistrz Miasta Lublińca

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych

w terminie 4.04.2005r. – 31.12.2005r.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz.873), Burmistrz Miasta wesprze realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz przez inne podmioty określone w w/w ustawach w terminie 4.04.2005 – 31.12.2005 wraz z udzieleniem dotacji na ich finansowanie.

Szczegółowe wymagania dotyczące ubiegania się o dotacje na realizacje zadań zostały określone w ogłoszeniu o konkursie z dnia 25 lutego 2005 roku.

Ogłoszenie to dostępne jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta,

na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.lubliniec.pl)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                                                 

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Miasta Lublińca ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznychw terminie 4.04.2005r. – 31.12.2005r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:25.02.2005 12:40
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:51