OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU

OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

ORAZ USTAWĄ O POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W terminie do dnia 31.01.2005r. do konkursu wpłynęło 29 ofert.

 

 

Do procedury konkursowej z powodu braków formalno-prawnych niezakwalifikowało się 14 ofert:

1. Siberian Husky Klub „Extreme” Dziewcza Góra – „Organizacja Mistrzostw Świata Dryland IFSS w Lublińcu”

2. Siberian Hysky Klub „Extreme” Dziewcza Góra – „Organizacja Międzynarodowych Zawodów „Wilcze Echa””

3. UKS „Olimpijczyk” – „Upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy ogólnodostępne”

4. UKS „Olimpijczyk” – „Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej”

5. UKS Gimnazjum Nr 1 – „Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej i koszykowej”

6. LKS „Sparta” – „Całoroczna działalność sekcji sportu LKS „Sparta”

7. LKS „Sparta” – „Całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych”

8. Lubliniecki Klub Oyama Karate – „Uczestnictwo zawodników w cyklu 6 imprez ogólnopolskich”

9. Lubliniecki Klub Oyama Karate – „Organizacja całorocznych zajęć dla grup dziecięcej, młodzieżowej i dorosłych”

10. Lubliniecki Klub Oyama Karate – „Organizacja obozu rekreacyjno-sportowego”

11. Stowarzyszenie „Młodzi i Niezależni” – „Szkółka piłkarska dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszk.”

12. Stowarzyszenie Klub Abstynentów „Nadzieja” – „Całoroczne prowadzenie programów terapeutycznych”

13. Stowarzyszenie „Serce dla chorego psychicznie” – „Impreza integrac. przełamująca izolację społ. chorych psych.”

14. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Terapia psychologiczna oraz twórczość artystyczna i sport.”

 

 

 

Z procedury konkursowej wyłączonych zostało 5 ofert:

- z powodu trwającej kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji w 2004 roku 4 oferty:

1. STS „Victoria” – „Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki siatkowej”

2. STS „Victoria” – „Międzynarodowy Turniej Siatkówki Kiskunmajsa-Węgry”

3. STS „Victoria” – „Upowszechnianie kultury fizycznej – imprezy ogólnodostępne”

4. STS „Victoria” – „Kibic z klasą”

- z powodu niezgodności merytorycznej 1 oferta:

1. Stowarzyszenia Fundacja Św. Anny – „Organizacja imprez kulturalnych”

 

 

 

 

Do procedury konkursowej zakwalifikowało się 10 ofert:

Z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 6 ofert

1. WKB „META” – „Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach sportowych w 2005 roku”

2. WKB „META” – „Organizacja IX Biegu Przełajowego „O Nóż Komandosa””

3. Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe – „Utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych”

4. Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe – „Organizacja szkółki tenisowej dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji”

5. Lublinieckie Towarzystwo Tenisowe – „Organizacja imprez sportowych”

6. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych – „Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych”

Z zakresu pomocy społecznej – 1 oferta

7. Stowarzyszenie „AMICUS” – „Organizacja festynu „Dziecięca sprawa””

Z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych – 1 oferta

8. Stowarzyszenie „AMICUS” – „Zorganizowanie III Biesiady Integracyjnej „Bądźmy razem””

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji – 1 oferta

9. Stowarzyszenie Fundacja Św. Anny – „Prace konserwacyjne zabytków ruchomych w kościele św. Anny”

Z zakresu ochrony i promocji zdrowia – 1 oferta

10. Caritas Diecezji Gliwickiej – „Całoroczne świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnac. i rehabilitacyjnych”

 

 

 

 

 

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJE

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

1.       

WKB „META”

Organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach sportowych w 2005 roku.

1.850 zł.

2.       

WKB „META”

Organizacja IX Biegu Przełajowego

„O Nóż Komandosa”

10.000 zł.

3.       

LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

Utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych – korty tenisowe oraz ściana treningowa

1.400 zł.

4.       

LUBLINIECKIE TOWARZYSTWO TENISOWE

Organizacja imprez sportowych

400 zł.

5.       

STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPR.

Aktywność sportowa osób niepełnosprawnych jako główny czynnik rehabilitacyjny i integracyjny z resztą społeczeństwa

5.900 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

6.      

STOWARZYSZENIE „AMICUS”

Organizacja festynu „Dziecięca sprawa”

2.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7.      

STOWARZYSZENIE „AMICUS”

Zorganizowanie III Biesiady Integracyjnej

„Bądźmy Razem”

2.000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI

8.      

STOWARZYSZENIE

FUNDACJA ŚW. ANNY

Prace konserwacyjne zabytków ruchomych w kościele

pw. św. Anny

10.000 zł.

ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA

9.      

CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ

Całoroczne świadczenie usług pielęgniarsko-pielęgnacyjnych

i rehabilitacyjnych dla ludzi chorych, starszych

i niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania oraz w Stacji

z terenu miasta Lubliniec.

65.000 zł.

 

 

 

 

 

 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY.

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ,

KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM

PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

- ZWERYFIKOWANY KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA, DOSTOSOWANY

DO OTRZYMANEJ DOTACJI

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2005 ROKU OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE ORAZ USTAWĄ O POMOCY SPOŁEC
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:22.02.2005 13:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:50