REDAKCJA BIP

Urząd Miejski w Lublińcu

ul.Paderewskiego 5  42-700 Lubliniec

tel: (34) 353 01-00

um@lubliniec.pl   www.bip.lubliniec.pl


 

Nadzorowanie czynności związanych z publikowaniem informacji w BIP

Krzysztof Olczyk - Administrator Bezpieczeństwa Informacji UM 

(parter,pok.nr.1A )

tel.(34)356 34-74 , (34)353 01-00 wew.157


 

Koordynowanie czynności związanych z publikowaniem informacji w BIP

Marcin Kazuch - Wydział Spraw Społecznych

(I piętro pok. Nr. 12 )

tel.(34) 353 01-00 wew.134


 

Administratorem Danych Osobowych

w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

jest Burmistrz Miasta Lublińca

42-700 Lubliniec ul. Paderewskiego 5


 

Spełnienie obowiązku informacyjnego,o którym mowa w art.24 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych:

1. celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa,

2. każdy ma prawo dostępu do do treści swoich danych oraz do ich poprawiania,

3. dane są podawane dobrowolnie lub podawanie ich wynika z obowiązku narzuconego w przepisach prawa.


 

Obowiązek informacyjny jest jednak wyłączony (art.24 ust.2 ustawy o ochronie danych osobowych) gdy:

a) przepis innej ustawy zezwala na przetwarzanie danych bez ujawniania faktycznego celu ich zbierania,

b) osoba,której dane dotyczą,posiada już informacje,których udzielenia wymaga art.24 ust.1 ustawy.


 

Administrator Danych w celu ochrony interesów osób,których dane dotyczą (art.26 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych) zapewnia aby dane osobowe :

a) wykorzystywane były zgodnie z prawem,

b) były zbierane dla jasno określonych,zgodnych z prawem celów i nie były wykorzystywane do innych celów niż te,dla których zostały zebrane(zasada celowości),

c) były aktualne,a ich treść zgodna ze stanem faktycznym(zasada merytorycznej poprawności danych),

d) były adekwatne do celu ich wykorzystania – zakres danych nie może wykraczać poza niezbędny do zrealizowania celu,jakiemu przetwarzaniem  danych ma służyć (zasada adekwatności),

e) nie były wykorzystywane dłużej,niż wymaga tego realizacja celu,dla którego zostały zgromadzone.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Redakcja BIP
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:31.01.2013 11:15
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:16.02.2016 12:06