ZARZĄDZENIE NR 225/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.)
z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2012 rok dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia

§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:  • po stronie dochodów 67.774.893,42 zł

  • po stronie wydatków 71.548.208,42 zł

  • deficyt budżetu 3.773.315,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 225/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:09.01.2013 11:28
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak