ZARZĄDZENIE NR 181/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2012 rok dokonać zmian zgodnie
z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:


  • po stronie dochodów 68 463 121,20 zł

  • po stronie wydatków 73 030 479,20 zł

  • deficyt budżetu 4 567 358,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 181/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:20.11.2012 12:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak