ZARZĄDZENIE NR 169/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 06 WRZEŚNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2012r. dokonać zmian zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.567.740,91 zł

  • po stronie wydatków 73.431.163,91 zł

  • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 169/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 6 września 2012 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:21.09.2012 11:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:09.11.2012 10:25