P O S T A N O W I E N I E

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu

w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu

           Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze. zm.)

p o s t a n a w i a m

zwołać uroczystą  sesję Rady  Miejskiej  w  Lublińcu z okazji 740 -  lecia

Miasta Lublińca  na  dzień   15  września  2012 r.  o  godz.  10.30  w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Lublińcu, przy ul. Plebiscytowej 9, z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

          2.   Zatwierdzenie porządku obrad.

          3.   Przywitanie gości i wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej

                w  Lublińcu.

          4.   Wystąpienie Burmistrza Miasta Lublińca.

          5.   Wykład o historii Miasta Lublińca dr  Macieja Janika.

          6.   Prezentacja filmu o Mieście Lublińcu.

          7.   Wystąpienia gości.

    8.   Zakończenie sesji.

                                                                 Zastępca Przewodniczącego

                                                                     Rady Miejskiej w Lublińcu

                                                                             Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: P O S T A N O W I E N I E Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublińcu w sprawie zwołania sesji Rady Miejskiej w Lublińcu na dzień 15 września 2012 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:07.09.2012 10:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak