ZARZĄDZENIE NR 138/2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 9 SIERPNIA 2012 ROKUw sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240 z poźn.zm.) z a r z ą d z a, co następuje:


§ 1


W celu prawidłowego przebiegu wykonania budżetu miasta na 2012 rok dokonać zmian zgodnie
z Załącznikiem do Zarządzenia


§ 2


Po w/w zmianach budżet miasta na 2012r. wynosi:  • po stronie dochodów 68.184.956,91 zł

  • po stronie wydatków 73.048.379,91 zł

  • deficyt budżetu 4.863.423,00 zł


§ 3


Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 138/2012 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 9 SIERPNIA 2012 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Joanna Wicher
Data publikacji:23.08.2012 12:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Wicher
Data aktualizacji:06.12.2012 13:25