ZARZĄDZENIE  NR   186/04

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU

           

            w  sprawie : zmiany w planie finansowym środka specjalnego (drogi) na 2004 r.

 

            Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art.21 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz.U.z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn.zm.) oraz  § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych ( Dz.U z  2000 r. Nr 122, poz. 1333 )  z a r z ą d z a , co następuje :

                                                                       § 1

W związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr 356/XXVIII/04 z dnia 30 listopada 2004 r.   w sprawie zmiany budżetu miasta na 2004 r. (załącznik Nr 16) dokonać zmian w planie  przychodów  i  wydatków  środka specjalnego (drogi).

 DZIAŁ      600           TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

 ROZDZ.   60016       Drogi publiczne gminne

Lp

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejsz.

Zwiększ.

Plan
po zmianach

1

2

3

4

5

6

7

I

Stan funduszu obrotowego na początek roku

9.506,-

-

-

9.506,-

II

Przychody funduszu

20.000,-

590,-

6.270,-

25.680,-

0690

Wpływy z różnych opłat

19.400,-

-

6.270,-

25.670,-

0920

Pozostałe odsetki

600,-

590,-

-

10,-

1

2

3

4

5

6

7

III

Suma bilansowa  I + II

29.506,-

590,-

6.270,-

35.186,-

IV

Wydatki  funduszu

29.000,-

4.500,--

10.000,-

34.500,-

4270

Zakup usług remontowych

24.000,-

-

10.000,-

34.000,-

4300

Zakup usług pozostałych

5.000,-

4.500,-

-

500,-

V

Stan funduszu na koniec roku

506,-

-

180,--

686,-

VI

Suma bilansowa

29.506,-

4.500,-

10.180,-

35.186

                                                                                                           

                                                                                              § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 186/04 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 30 LISTOPADA 2004 ROKU w sprawie : zmiany w planie finansowym środka specjalnego (drogi) na 2004 r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:08.12.2004 13:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:14.11.2011 13:21