ZARZĄDZENIE NR 78 /2012

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA 17 KWIETNIA 2012 r.

 

 

w sprawie:      sprawozdania z realizacji programu  współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.                               o  działalności   pożytku  publicznego  i  o wolontariacie za rok 2011.

 

            Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 5a ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie  z realizacji programu  współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami,                      o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o  działalności   pożytku  publicznego  i  o wolontariacie za rok 2011, stanowiące załącznik do zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta Lublińca z organizacjami pozarządowymi w 2011 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marcin Kazuch
Data publikacji:08.06.2012 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jan Grajcar
Data aktualizacji:17.07.2020 12:52