OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYCH I O WOLONTARIACIE

Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA ROZPATRZYŁ

1 OFERTĘ NADESŁANĄ przez:

LUBLINIECKIE CENTRUM POMOCY BLIŹNIEMU

z siedzibą Kokotek 42

Oferta została wykluczona z procedury konkursowej z powodu braków formalnych.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYCH I O WOLONTARIACIE Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:04.11.2004 08:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:49