OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYCH I O WOLONTARIACIE

Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA ROZPATRZYŁ

2 NADESŁANE OFERTY

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJĘ NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

A. ZADANIA Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT

I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

1.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW

I INWALIDÓW

– ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W LUBLIŃCU

Organizowanie wyjazdów turystyczno-poznawczych dla osób starszych – emerytów

i rencistów.

500 zł

2.

POLSKI ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW

I INWALIDÓW

– ZARZĄD ODDZIAŁU REJONOWEGO W LUBLIŃCU

Organizowanie spotkania okolicznościowego dla osób starszych – emerytów i rencistów z okazji „Dnia Seniora”.

1.500 zł

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ, KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM   

  PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:17.09.2004 13:22
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:48