NAZWA: ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH


KONTAKTpok. nr 20 IIp. tel. (034) 3530-100 w. 126


Witold Tyrpień - radca prawny, Koordynator Zespołu Radców Prawnych

Michał Telma - radca prawny


ZAKRES KOMPETENCJI:

Zespół Radców Prawnych należy kompleksowa obsługa prawna Rady Miasta Lublińca , Burmistrza Lublińca, Urzędu Miejskiego w Lublińcu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Lublińca, które nie korzystają z pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych:

- udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

- informowanie o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, w zakresie działania gminy,

- opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów normatywnych i innych aktów prawnych,

- opiniowanie projektów umów i porozumień,

- opracowanie projektów aktów prawa miejscowego,

- udział w sesjach Rady Miejskiej,

- występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sadowym lub przed innym organami,

- wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami o radcach prawnych.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zespół Radców Prawnych
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Mitek
Data publikacji:07.07.2003 11:51
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:06.11.2013 13:51