wersja do wydruku Damian Czaja 29.07.2011 03:12

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDZENIE NR 154/2011

 

ZARZĄDZENIE NR 154/2011
Burmistrza Miasta Lublińca
z dnia 07 lipca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. z 2010 r Nr 238, poz. 1586) zarządzam, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy w Lublińcu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZARZĄDZENIE NR 154/2011
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Damian Czaja
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.07.2011 03:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż