Lubliniec, dnia 27.07.2011r.

                             O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

zmienionych wyników przetargu nieograniczonego z dnia 06.07.2011r. na usługi transportowe

1.      Ze względu na wypowiedzenie zawartych umów na usługi transportowe przez firmy :

-        na samochód ciężarowy :

      USŁUGI TRANSPORTOWE „MEDEA”

41-908 Bytom, ul. Felińskiego 49/9

-        na koparko-ładowarkę :

Firma Usługowo-Transportowa

Bartosz Śmietanko

41-600 Świętochłowice, ul. Katowicka 15

zgodnie z art. 94, ust. 3 Prawo zamówień publicznych i związania ofertą wszystkich Oferentów do dnia 04.08.2011r., Zamawiający wybiera najkorzystniejsze oferty spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, czyli :

- na samochód ciężarowy :                  Zakład Transportowy

                                                                „TRANS-USŁUGI” Niedurny Jan

                                                                Kochcice, ul.  XX-lecia PRL 3

- na koparko-ładowarkę :                     Usługi Spychokoparką

                                                                Augustyn Kowalski

                                                                42-713 Kochanowice, ul. Osiedlowa 16

2.      Pozostałe ustalenia Komisji Przetargowej pozostają bez zmian.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie zmiany wyników przetargu na usługi transportowe.
Podmiot udostępniający informację:ZGKLiC 42-700 Lubliniec, ul. Piłsudskiego 9
Informację opublikował:Adam Bolesławski
Data publikacji:27.07.2011 11:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Adam Bolesławski
Data aktualizacji:27.07.2011 11:03