ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Instrukcja kancelaryjna
Podmiot udostępniający informację:Wydział Organizacji
Informację opublikował:Mariusz Koziński
Data publikacji:11.05.2011 13:36
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Mariusz Koziński
Data aktualizacji:11.05.2011 13:41