Zarządzenie  Nr 291/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  146/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z

z dnia  28 sierpnia  2008 r. w  sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Mickiewicza  26/7 w Lublińcu.

                Na podstawie § 5 ust.1 i 2, § 6 ust.2 i  § 7  ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Burmistrz  Miasta  Lublińca  zarządza  :

§ 1

Uchylić zarządzenie  Nr 146/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Mickiewicza 26/7

§ 2

Za uchyleniem Zarządzenia, o którym mowa w § 1 przemawiają  następuje okoliczności   dłużnik nie wywiązał się z Zarządzenia nr 146/2008 i nie uregulował  rat w terminach określonych w §2  w/w  Zarządzenia. W takim przypadku zgodnie z uchwałą powołaną w podstawie prawnej, zadłużenie staje się natychmiast wymagalne, co uzasadnia uchylenie Zarządzenia Nr 146/2008.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 291/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 13 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 146/2008 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie rozłożenia na ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:17.12.2010 10:37
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:27.12.2010 09:08