Zarządzenie Nr 285/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 07 grudnia 2010r.

w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu

§ 1

Na podstawie § 11 ust. 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych             w Urzędzie Miejskim w Lublińcu zarządzam, co następuje:

Powołać Komisję Socjalną w Urzędzie Miejskim w Lublińcu w składzie:

Przewodniczący                                               Mariusz Maciów

Z-ca Przewodniczącego                        Rafał Jureczko

Sekretarz                                                         Żaneta Białek

Członek                                                           Celina Woźniak

Członek                                                           Alicja Spałek

Członek                                                           Marcin Kazuch

Członek                                                           Marcin Śleziona           

§ 2

Zadania Komisji określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 3

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Lublińca Nr 181/2007 z dnia 17 lipca 2007r.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011r.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 285/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 07 grudnia 2010r. w sprawie: powołania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:17.12.2010 09:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak