OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

OTWARTEGO KONKURSU OFERT

NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU

OKREŚLONYCH USTAWĄ O POŻYTKU PUBLICZNYM I O WOLONTARIACIE

Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA ROZPATRZYŁ

6 NADESŁANYCH OFERT

 

BURMISTRZ MIASTA LUBLIŃCA PRZYZNAŁ DOTACJE

NA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

A. ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

 

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „OLIMPIJCZYK”

Całoroczne szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej i ogólnego rozwoju

5.000 zł

 

SIBERIAN HUSKY KLUB „EXTREME”

DZIEWCZA GÓRA

Organizacja Międzynarodowych Zawodów Psich Zaprzęgów WILCZE ECHA - Lubliniec

3.000 zł

 

LKS „SPARTA”

Całoroczne utrzymanie i funkcjonowanie obiektów sportowych

29.000 zł

 

LKS „SPARTA”

Całoroczna działalność sekcji sportu LKS „Sparta”

40.000 zł

 

 

PRZEKAZANIE ŚRODKÓW NA KONTO ORGANIZACJI NASTĄPI PO PODPISANIU UMOWY

 

BURMISTRZ MIASTA PODPISZE UMOWĘ Z ORGANIZACJĄ, KTÓRA ZŁOŻY W URZĘDZIE MIEJSKIM:

 

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

- OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ODPISU Z REJESTRU ZE STANEM

PRAWNYM I FAKTYCZNYM W DNIU PODPISANIA UMOWY

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2004 ROKU Z ZAKRESU UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:29.06.2004 15:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marcin Kazuch
Data aktualizacji:05.03.2014 09:47