Zarządzenie Nr 273/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 26  listopada 2010 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lubliniec położonej przy ul. Wojska Polskiego 9 oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tej nieruchomości.

                        Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13, art. 28, art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 67, art. 72 ust. 1,2 i 3 pkt 4, art. 77  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 512/XLV/2009 z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność gminy Lubliniec, położonej w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

Oddać na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w Lublińcu, w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste do dnia 15 maja 2073 r. nieruchomość zabudowaną budynkiem wielomieszkaniowym, stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej STRZECHA w Lublińcu, położoną w Lublińcu przy ul. Wojska Polskiego 9 oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości opisanej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Osoby posiadające pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości opisanej w § 1, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) mogą składać wnioski w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lublińcu przy ul. Paderewskiego 5 do dnia 7 stycznia 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 273/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Strzecha w ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:09.12.2010 09:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:09.12.2010 10:00