Zarządzenie  Nr 270/2010

                                                 Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 18 listopada 2010r.

w sprawie uchylenia zarządzenia Nr  133/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z

z dnia  09 czerwca  2010 r. w  sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego  w Lublińcu  przy ul. Kilińskiego 20/3.

                Na podstawie § 5 ust. 2, § 6 ust.2  i § 7  ust.2  Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia  25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.) Burmistrz  Miasta  Lublińca  zarządza  :

§ 1

Uchylić zarządzenie  Nr 133/2010 z dnia 09 czerwca 2010 r. w sprawie  rozłożenia na raty zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu  mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Kilińskiego 20/3.

§ 2

Za uchyleniem Zarządzenia, o którym mowa w § 1 przemawiają  następuje okoliczności :  dłużnik nie wywiązał się z Zarządzenia nr 133/2010 i nie uregulował  rat w terminach określonych w §2  w/w  Zarządzenia. W takim przypadku zgodnie z uchwałą powołaną w podstawie prawnej, należność (zadłużenie) staje się natychmiast wymagalne, co uzasadnia uchylenie Zarządzenia Nr 133/2010.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniem zastosowanie mają przepisy powołanej w podstawie prawnej uchwały.

 § 4

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 270/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 18 listopada 2010r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 133/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie rozłożenia na...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:26.11.2010 10:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:29.11.2010 12:05