Zarządzenie nr 269/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 17 listopada 2010r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 23/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. opracowania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca (trzecia edycja).

     Działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

Traci moc Zarządzenie nr 23/2009 z dnia 22 stycznia 2009r.

                                                                         § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 269/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 23/2009 z dnia 22 stycznia 2009r. w sprawie powołania zespołu roboczego ds. ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:26.11.2010 10:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:26.11.2010 10:25