Zarządzenie nr 268/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 17 listopada 2010r.

w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej.

     Działając na podstawie art.30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.8 ust.3 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz.717 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                        § 1

Traci moc Zarządzenie nr 15/2004 wraz z późniejszymi zmianami.

                                                                         § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarzadzenie nr 268/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 15/2004 z dnia 18 lutego 2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:26.11.2010 10:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak