ZARZĄDZENIE NR   264 /10

BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA

Z DNIA  15  LISTOPADA  2010 ROKU

w sprawie: zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej  na  
                  
2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami.

            Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 233 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) oraz uchwały Nr 742/LVI/2010 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej  p o s t a n a w i a,   co następuje:  

§ 1

Zatwierdzić projekt uchwały budżetowej miasta na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przedłożyć projekt uchwały budżetowej na 2011 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej w Lublińcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej                       w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 264/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie zatwierdzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2011r. wraz z uzasadnieniem i materiałami.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:26.11.2010 08:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:16.02.2011 15:14