Zarządzenie Nr 260/2010

             Burmistrza Miasta Lublińca

                                                  z dnia 04 listopada 2010 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu

            Na podstawie art. 5c pkt. 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 30 ust. 1 ustawy            z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.  1591 z późn. zm.) zarządza się , co następuje:

§ 1

  1. Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 3 w Lublińcu.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 260/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.11.2010 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:24.11.2010 15:09