Zarządzenie Nr 256/2010

Burmistrza Miasta Lublińca

z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie przeznaczenia do  dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Lublińcu, ul. Zwycięstwa na okres do 3 lat.

                        Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznacza się do  dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość gruntową położoną w Lublińcu, ul. Zwycięstwa stanowiącej własność Gminy Lubliniec na okres do 3 lat oraz podaje się do publicznej wiadomości wykaz tej nieruchomości:

  • część działki nr 3091/316 o pow. 0,1731 ha z karty mapy 2 obręb Lubliniec zapisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Lublińcu  KW CZ1L/00035726/4 jako własność Gminy Lubliniec położona w Lublińcu przy ul. Zwycięstwa.

Obszar przeznaczony do dzierżawy – 1 m2.

W planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Lublińca przeznaczony do dzierżawy teren  oznaczony jest symbolem U 05 – tereny usług  (Dz. Urz. woj. Śląskiego Nr 169, poz. 2773 z dnia 2 września 2010  r.)

 

§ 2

Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 28 października  2010 r. do 19 listopada 2010 r.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie Nr 256/2010 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 28 października 2010 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej ...
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:24.11.2010 14:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:Brak