Protokół nr 18/2010

z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu

z dnia 03.11.2010 r.


Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Losowanie numerów dla komitetów wyborczych

ad.1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Andżelika Luba stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 7 członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu.


ad.2. Losowanie numerów dla komitetów wyborczych.


2.1. Komitet Wyborczy Wyborów Samorząd Lubliniecki wylosował numer 30.

2.2.Komitet Wyborczy Wyborów Forum Prawicy Ziemi Lublinieckiej 32.

2.3.Komitet Wyborczy Wyborów Burmistrza Edwarda Maniury numer 29.

2.4.Komitet Wyborczy Wyborów Joanny Bąk wylosował numer 31.

Protokół został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.


Przewodniczący : Andżelika Luba

Zastępca Przewodniczącego: Mieczysława Kowalska

Członkowie: Bożena Podleśka

Maria Widera

Zyta Kus

Kurda Urszula

Joanna Wicher


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 18
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:15.11.2010 09:49
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:15.11.2010 09:49