Uchwała nr 2/2010

Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu

z dnia 07 października 2010 r.


w sprawie wyboru na zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu

Na podstawie uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 04 września 2006 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Monitor Polski z 2006 r. nr 61 poz. 642) Miejska Komisji Wyborczej w Lublińcu uchwała co następuje:


§ 1


Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu w osobie Mieczysławy Kowalskiej.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                   Przewodniczący Miejskiej Komisji

                                                                                            Wyborczej w Lublińcu


                                                                                                   Andżelika Luba


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała nr 2/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 07 października 2010 r. w sprawie wyboru na zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:08.10.2010 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:08.10.2010 14:25