Protokół nr 1/2010

z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu

z dnia 07.01.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Ustalenie porządku obrad przez przewodniczącego obrad


ad.1 . Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca najstarsza wiekiem członek komisji Zyta Kus, stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne, gdyż w momencie otwarcia posiedzenia obecnych było 5 członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu


ad.2. Ustalenie porządku obrad przez przewodniczącego obrad.

Przewodnicząca posiedzenia Zyta Kus ustaliła następujący porządek obrad:

  1. wybór przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu;

  2. wybór zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu;

  3. ustalenie dyżurów członków prac prac komisji;

ad.3. Wybór przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu

Komisja dokonała wyboru przewodniczącego

przebieg głosowania

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca posiedzenia Zyta Kus – stwierdził, że na Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu wybrano Andżelikę Luba.


W tym momencie prowadzenie obrad przejmuje wybrany Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu Andżelika Luba.


ad.4. Wybór zastępcy przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu.


Komisja dokonała wyboru zastępcy przewodniczącego

przebieg głosowania

"za" 4 głosów , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 1

  • quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).

Przewodnicząca Andżelika Luba - stwierdziła, że dokonano wybory zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu w osobie Mieczysławy Kowalskiej.


ad.5. Ustalenie dyżurów członków prac prac komisji.


Dyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w LublińcuL.P.

Data

Imię i nazwisko osoby pełniącej dyżur

Godziny dyżurów

1

12.10.2010

1.Kowalska Mieczysława (1)

2.Lampka Zofia (1)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

2

13.10.2010

1.Zyta Kus (1)

2.Urszula Kurda (1)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

3

14.10.2010

1.Zyta Kus (2)

2.Urszula Kurda (2)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

4

15.10.2010

1.Podleśna Bożena (1)

2.Pełka Daria (1)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

5

18.10.2010

1.Pełka Daria(2)

2.Zyta Kus (3)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

6

19.10.2010

1.Podleśna Bożena (2)

2.Kowalska Mieczysława (2)

od godz.12. 00 do godz. 15.00

7

20.10.2010

1.Andżelika Luba

2. Kowalska Mieczysława(3)

od godz.7. 30 do godz. 15.30

8

21.10.2010

1.Urszula Kurda (3)

2.Podleśna Bożena (3)

od godz.7. 30 do godz. 15.30

9

22.10.2010

pełny skład komisji

od godz.7. 30 do godz. 00.00

10

25.10.2010

1.Pełka Daria (3)

2.Zofia Lampka (2)

od godz.7. 30 do godz. 15.30

11

26.10.2010

1.Lampka Zofia (3)

2.Andżelika Luba (1)

od godz.7. 30 do godz. 15.30

12

27.10.2010

pełny skład komisji

od godz.7. 30 do godz. 00.00


Rozpiska dyżurów w dniu 22.10.2010 r. i w dniu 27.10.2010 r.godziny

Imiona i nazwiska osób pełniących dyżur

Imię i nazwisko przewodniczącego / zastępcy

7.30-11.30

1. Lampka Zofia (4h)

2. Urszula Kurda (4h)

3.Zyta Kus (4h)

Andżelika Luba (4h)

11.30-15.30

1. Urszula Kurda (8h)

2.Pełka Daria (4h)

3. Podleśna Bożena(4h)

Andżelika Luba (8h)

15.30-19.30

1. Lampka Zofia (8h)

2.Zyta Kus (8h)

3.Pełka Daria (8h)

Kowalska Mieczysława (4h)

19.30-22.00

1. Lampka Zofia (10,5h)

2. Urszula Kurda (10,5h)

3. Podleśna Bożena (8h)

Kowalska Mieczysława (8h)

22.00-24.00

1. Zyta Kus (10h)

2.Pełka Daria (10h)

3. Podleśna Bożena (10h)

Andżelika Luba (10h)

Przewodnicząca Posiedzenia

                                                                                                         Zyta KusPrzewodnicząca i protokolant

                                                                                                      Andżelika Luba

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 1/2010 z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Lublińcu z dnia 07.01.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:08.10.2010 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:08.10.2010 14:21