Protokół nr 44/2010

z posiedzenia Komisji Oświaty,

Sportu, Kultury i Turystyki

z dnia 23.03.2010 r.


Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia

1.Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Zatwierdzenie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.Promocja miasta – działania doraźne i strategiczne w zakresie promocji kulturalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.

6.Sprawy bieżące.


ad.1 Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

Posiedzenie komisji otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki Radna Renata Pilawa. Stwierdziła na podstawie listy obecności, że posiedzenie jest prawomocne.


ad.2. Zatwierdzenie porządku obrad.

Do przesłanego projektu porządku posiedzenia komisja nie wniosła uwag. Porządek posiedzenia został zatwierdzony:

- "za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia

Komisja nie wniosła uwag do protokołu z poprzedniego posiedzenia. Protokół został zatwierdzony w następującym głosowaniu.

"za" 5 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 0

- quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


ad.4. Zaopiniowanie projektu uchwały na sesję Rady Miejskiej w dniu 30 marca 2010 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła o wyjęcie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w rejonie ul. Drozdów, a następnie zwróciła się do zebranych z prośbą o przedstawienie własnych propozycji.


Radny Gabriel Podbioł - zaproponował, aby nazwa ulicy nie zawierała polskich znaków literowych takich jak: „ł”, „ś”, „ć”, „ó”, „ź”, „ż”, „ó”, gdyż spotyka się z informacjami od mieszkańców miasta, że bardzo często przesyłki listowe, paczki z zagranicy nie dochodzą i może to być spowodowane problemami wynikającymi z nieznajomości polskiej pisowni. W związku z powyższym radny zaproponował, aby ulica nosiła nazwę ulicy Szpakowej.


Radny Roman Marciniak – zgłosił propozycję, aby ulicy nadać nazwę ulicy Bocianiej, gdyż nazwa jest ładna, a ptak jednoznacznie kojarzy się z Polską.


Przewodnicząca Renata Pilawa – stwierdziła, że w pierwszej kolejności radni będą głosować nad nazwą ulicy Szpakowej, a gdy wynik głosowania będzie negatywny lub nierozstrzygający, wówczas zostanie przeprowadzone głosowanie nad nazwą ulicy Bocianiej.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała zebranych kto jest za nadaniem ulicy nazwy ulicy Szpakowej.

przebieg głosowania

"za" 3 , "przeciw" - 0, "wstrzymujące"- 2

quorum- 5 członków komisji ( pełen skład 7 radnych).


Przewodnicząca Renata Pilawa - stwierdziła, że komisja pozytywnie zaopiniowała nadanie ulicy nazwy Szpakowej.


13.20- na posiedzenie komisji przyszła radna Danuta Lampka


ad.5. Promocja miasta – działania doraźne i strategiczne w zakresie promocji kulturalnej, współpraca ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poprosiła Pana Naczelnika Sebastiana Majdzika przedstawienie działań tut. Urzędu w zakresie promocji kulturalnej miasta Lublińca w ciągu ostatnich trzech lat.


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki - stwierdził, że kiedy obejmował stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki w 2007 r. promocja miasta Lublińca polegała na tym, że miasto posiadała swoją maskotkę „LUBISIA”, a Lubliniec był reklamowany przez foldery, które zostały opublikowane jeszcze w latach 90-tych ubiegłego wieku. W okresie niespełna trzech lat zostało wydanych wiele materiałów promocyjnych, w tym informacji kulturalnej oraz informacji o mieście:

 1. ulotki o mieście;

 2. folder „Lubliniec Zaprasza”;

 3. plan miasta (w partycypacji kosztów wydania planu miasta uczestniczyli prywatni przedsiębiorcy)

 4. przewodnik po ścieżkach pieszo - rowerowych;

 5. smycz miejska;

 6. album o Edycie Stein;

 7. album o Lublińcu;

 8. co roku wydawane są kalendarze;

 9. wirtualny spacer po mieście;

 10. tablice witające na drogach wjazdowych;

 11. sieć info - kiosków;

 12. małe foldery o mieście;

 13. banery np. baner promujący „Lubliniec – bo lubię to miasto” umieszczony na wieży ciśnień;

 14. ścianka prezentacyjna.


Kontynuując Naczelnik stwierdził, że w Lublińcu wystąpiły największe polskie gwiazdy estrady takie jak:

 1. Tadeusz Drozda i Gabi Gold;

 2. Krzysztof Krawczyk;

 3. Natalia Kukulska;

 4. Marek Sierocki;

 5. Kelvin Aiston;

 6. Andrzej Grabowski;

 7. Kazimierz Kutz;

 8. Mezo;

 9. Kasia Wilk;

 10. Kasia Cerekwicka;

 11. Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk”;

 12. Kabaret „Łowcy Kropka B”;

 13. Kabaret „Ani Mru Mru”;

 14. Małgorzata Ostrowska;

 15. Feel;

 16. Boney M;

 17. Janusz Radek;

 18. Kabaret „Makula”;

 19. Acid Drinkers;

 20. Łukasz Zagrobelny;

 21. Iwona Węgrowska;

 22. Patrycja Markowska;

 23. Dżem;

 24. PIN;

 25. Emilian Kamiński;

 26. Goya.


Wiele imprez organizowanych jest także przez stowarzyszenia w ramach dotacji Burmistrza Miasta Lublińca. Ponadto w tym roku w ramach współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie zorganizowany zostanie koncert galowy w ramach Międzynarodowego Festiwalu pt. „Z daleka i bliska”.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała się, jak obecnie wygląda baza kulturalna naszego miasta?


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki – odpowiedział, że w przeciągu 3 ostatnich lat znacznie poprawił się stan lublinieckiej bazy kulturalnej. Kompleksowo wyremontowano siedzibę Miejskiego Domu Kultury, otwarto Galerię „Pod Glinianym Aniołem” i Muzeum „Pro Memoria Edyty Stein”.

W 2009 r. w Galerii pod „Glinianym Aniołem” zostały zorganizowane następuję wystawy:

-wystawa „Rysunki sprzed ćwierć wieku” prezentująca satyryczne rysunki i grafiki autorstwa Jacka Fedorowicza;

-wystawa obrazów Krystyny Broncel;

-wystawa pokonkursowa prac nadesłanych na „Konkurs na pisankę wielkanocną”;

-wystawa prac opolskiego artysty - Cezarego Marka;

-wystawa „Rękodzieło Artystyczne” członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

-wystawa grafiki autorstwa Kai Pawełczyk oraz Katarzyny Płatek;

-wystawa fotografii uczestników sekcji fotograficznej;

-wystawa pokonkursowa „Świat majem pokryty” – w ramach projektu „Od przedszkola do Seniora”;

-wystawa prac uczestników sekcji plastycznej;

-wystawa fotografii „Kolory życia” autorstwa Aleksandry Bromer i Adama Piętka;

-wystawa malarstwa Franciszka Marcinkowskiego;

-wystawa malarstwa i grafiki autorstwa Marty Lempy i Marii Bolkowskiej;

-wystawa malarstwa i grafiki pt. „Portret codzienny” Barbary Jaźwińskiej;

-wystawa fotograficzna pt. „Władcy trybun” Damiana Jędrusińskiego;

-wystawa malarstwa Anny Suchodół i Agaty Baron;

-wystawa grafiki Moniki Klimzy pt. „Zza lady”;

-wystawa pokonkursowa „XVI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego na Kartkę Bożonarodzeniową”;

-wystawa pokonkursowa na najładniejszą bombkę – w ramach projektu „Od przedszkola do seniora”;

Kontynuując Naczelnik Sebastian Majdzik - wskazał, że oprócz wystaw w galerii w roku 2009 odbyło się szereg warsztatów takich jak: warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży, rodzinne warsztaty ceramiczne „Mamo, tato, babciu, dziadku zrób ze mną baranka ceramicznego” i szereg warsztatów fotograficznych, plastycznych, florystycznych i ceramicznych – w ramach projektu „Od przedszkola do seniora”. Galeria pod „Glinianym Aniołem” w zeszłym roku zorganizowała także:

 • cykl spotkań dotyczących zdrowia, urody i dylematów wieku dojrzałego;

 • dzień kobiet;

 • kiermasz wielkanocny;

 • wieczór poetycki Joanny Brol;

 • wieczór andrzejkowy;

 • koncert zespołu „Poszukiwacze Puktu G”;

 • pogotowie mikołajkowe.


Radny Gabriel Podbioł – zapytał się, kto finansował cykl spotkań kulturalnych w ramach projektu „Od przedszkola do seniora” ?


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki – odpowiedział, że warsztaty zostały zorganizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem AMICUS, a środki finansowe pochodziły między innymi z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Radny Gabriel Podbioł – zapytał się, jakie jeszcze dotacje na cele kulturalne Miasto przekazało w 2009 r. ?


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki – odpowiedział, że 2009 r. Miasto przekazało następujące dotacje: pierwsza w wysokości 13900,00zł na projekt edukacji regionalnej „Edyta Stein - wzorem poszukiwania prawdy”. Następnie Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Lublinieckiej uzyskało dotację w wysokości 25100,00 zł, która została przeznaczona na wydanie płyty CD „Kantaty o Edycie Stein”. Ponadto dzięki zaangażowaniu członków Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lublinieckiej w ramach dotacji Burmistrza Miasta Lublińca zorganizowano cykl wystaw artystycznych integrujących lublinieckie środowisko twórcze. Promocja naszego miasta w 2009 r. była prowadzona nie tylko w kraju, ale także i za zagranicą. Na uwagę zasługuje fakt, iż między innymi Telewizja Polska w programach informacyjnych np. w Teleexpressie podawała informację o otwarciu w Lublińcu muzeum poświęconego Edycie Stein.


Radny Zygmunt Anczok – poprosił o przedstawienie informacji jaką ofertę miasto w ostatnim okresie miało do zaoferowania najmłodszym Lubliniczanom?


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki – odpowiedział, że dla dzieci i młodzieży, która spędzała wakacje i ferie zimowe w Lublińcu Miasto posiadało bardzo ciekawą i bogatą ofertę, gdyż na półkoloniach, które odbywały się w siedzibie MDK dzieci i młodzież mogły bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach np. z pantominy, tanecznych, fotograficznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także w zajęciach prowadzonych przez reżysera Pawła Bogocza i podróżnika Andrzeja Pająka. Ponadto Lubliniec od 2008 r. uczestniczy w międzynarodowym przedsięwzięciu organizowanym z okazji „Międzynarodowego dnia czytania książki dzieciom” odbywającym się w dniu urodzin słynnego bajkopisarza J. Ch. Andresena (Polska przystąpiła do tej szlachetnej inicjatywy już w 2003 r.). Kontynuując wskazał, że poprzez imprezy pt. „Europa w Lublińcu” dzieci, młodzież ale także i dorośli mieli możliwość poznania kultury, zwyczajów naszych najbliższych sąsiadów np. Czechów, Słowaków, Litwinów, Węgrów, Niemców, ale także kultury narodów : Hiszpanii, Włoch i odległej Japonii.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zapytała się o ofertę kulturalną przygotowaną przez tut. Urząd Miasta na rok 2010?


Sebastian Majdzik Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury Sportu i Turystyki – odpowiedział, że w roku 2010 kilka imprez organizowanych przez tut. UM będzie w iście w gwiazdorskiej obsadzie i do najważniejszych z nich zaliczył:

 • warsztaty artystyczne oraz rzeźbiarskie na których obecni będą cenieni artyści z kraju i zagranicy;

 • cykl wystaw w Muzeum Edyty Stein;

 • Festiwal Zespołów Folklorystycznych z państw europejskich;

 • cykl spotkań mieszkańców miasta Lublińca z mieszkańcami miast partnerskich;

 • Europa w Lublińcu, w tym roku Lubliniczanom zostanie przybliżona kultura Szwecji i Grecji;

 • Dni Lublińca gwiazdą wieczoru będzie grupa Kombi;

 • Lublinieckie Lato Filmowe – podczas tego festiwalu odbędzie się spotkanie z gwiazda filmową Tomaszem Karolakiem;

 • Festiwal Krótkich Form Internetowych X-OZY;

 • koncert na zakończenie lata;

 • Dożynki Powiatowe gwiazdą będzie Maryla Rodowicz.


Przewodnicząca Renata Pilawa –zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy jeszcze ktoś chciałyby o coś zapytać Pana Naczelnika Sebastiana Majdzika. Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca podziękowała Panu Naczelnikowi za wyczerpujące informacje i materiały promocyjne.ad. 6.Sprawy bieżące.


Przewodnicząca Renata Pilawa – poinformowała zebranych, że 19 marca 2010 r. w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Młodzieżowej Rady Miasta. W dniach 07-08 kwietnia br. organizowane jest szkolenie samorządowe dla radnych Młodzieżowej Rady Miasta w mieście partnerskim Kravare. Powyższe szkolenie jest finansowane przez samorząd gminny.

W pierwszym dniu młodzież zostanie zapoznana z ogólnymi zasadami konstruowania budżetu miasta oraz odbędzie się wykład dr Rafała Stasikowskiej o istocie samorządu terytorialnego. W drugim dniu szkolenie będzie prowadził Burmistrz Edward Maniura, a tematami wykładów będzie problematyka zadań własnych, zleconych i celowych miasta i powiatu oraz współpraca miasta z organizacjami samorządowymi. Kontynuując Przewodnicząca Renata Pilawa wskazała, że oprócz nauki młodzieży zagwarantowano rozrywkę w postaci: basenu kąpielowego, kręgielni, kortów tenisowych oraz zwiedzenia zamku.


Przewodnicząca Renata Pilawa – zwróciła się do zebranych z pytaniem, czy ktoś chciałyby poruszyć innych temat nie objęty porządkiem obrad? Nikt z radnych nie zgłosił się, w związku z powyższym Przewodnicząca Renata Pilawa zamknęła posiedzenie.
Protokołowała                                                         Przewodniczący Komisji

Andżelika Luba                                                            Renata Pilawa

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr 44/2010 z posiedzenia Komisji Oświaty, Sportu, Kultury i Turystyki z dnia 23.03.2010 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:20.04.2010 14:37
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:05