ZARZĄDZENIE  NR  61/2010

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  17 MARCA  2010  ROKU

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta  za  2009 rok.

            Burmistrz Miasta Lublińca na podstawie art. 199 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )
oraz art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) zarządza, co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Lublińcu sprawozdanie z wykonania  budżetu miasta za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 61/2010 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 17 MARCA 2010 ROKU w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:30.03.2010 11:09
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:30.03.2010 12:15