NAZWA: Audytor  Wewnętrzny

KONTAKT: 0-34 3530-100 wew. 160

CEZARY NOWICKI

ZADANIA:

- realizacja czynności z zakresu audytu wewnętrznego, a w szczególności:

   sporządzanie rocznego planu audytu oraz audytów poza planem,

   ocena adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej,

   wykonywanie czynności doradczych,

   opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu i zadań audytowych,

   prowadzenie i przechowywanie dokumentacji audytów,

   wykonywanie zadań z zakresu audytu wewnętrznego według zasad określonych innymi przepisami,

- współdziałanie z organami kontroli wewnętrznej i zewnętrznej

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnomocnik ds. Audytu Wewnętrznego i Kontroli Zarządczej
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Michał Telma
Data publikacji:02.03.2010 14:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Jolanta Bryś
Data aktualizacji:04.09.2020 10:41