Protokół Nr 38 /09

z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności

odbytego w dniu 15 grudnia 2009r.

Lista obecności w załączeniu.

Porządek posiedzenia:

1.     Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zatwierdzenie prawomocności obrad.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4.     Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Miejskiej.

5.     Zaopiniowanie projektu budżetu  miasta Lublińca na 2010 r.

6.     Sprawy bieżące.

Ad 1.

Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji Radny Jan Springwald. Na podstawie listy obecności stwierdził, że obrady są prawomocne. Obecnych na posiedzeniu 4 radnych.

Ad 2.

Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Oddano 4 głosy "za".

Ad 3.

Radni przyjęli protokół z poprzedniego posiedzenia komisji jednogłośnie. Głosowało 4 radnych, oddano 4 głosy „za”.

Ad 4   

         Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszej komisji mamy do   
         zaopiniowania projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii.

         Następnie dodał, że przedmiotowy projekt uchwały dotyczy drogi przy garażach
         koło targowiska. Obecnie na terenie gdzie ma być droga handlują kupcy z
         targowiska. Uchwała ma uporządkować handel na targowisku oraz poza nim.  
         Przewodniczący  dodał, że zarząd powiatu wyraził już swoją opinię do projektu
         uchwały. 

    Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w   
   związku z czym  przystąpiono do głosowania.


    Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy "za".

    Ad. 5

Przewodniczący Komisji: oświadczył, że na dzisiejszej komisji mamy do  
zaopiniowania projekt budżetu miasta na 2010 r. Radni otrzymali projekt budżetu celem zapoznania z jego postanowieniami. Następnie Przewodniczący zapytał radnych czy mają pytania?

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że w celu poprawy kondycji budżetu można próbować pozyskać środki zewnętrzne np. na budowę sieci dróg w mieści.

Przewodniczący Komisji: stwierdził, że sprawą która wymaga uregulowania w budżecie jest zbadanie możliwości pozyskania środków na realizację programu rewitalizacji rzeki Lubliniacy.

   Przewodniczący Komisji: zapytał radnych czy maja pytania. Pytań nie było, w   
   związku z czym  przystąpiono do głosowania.


    Głosowało 4 radnych. Oddano 4 głosy "za".

   Przewodniczący Komisji: stwierdził, że projekt budżetu na 2010r. 
   zaopiniowano  pozytywnie.         

 

          Ad 6.

Przewodniczący Komisji: zapytał czy radni mają do przedstawienia sprawy bieżące ?

Radny Ryszard Kozok: podniósł, że światła przy stacji paliw BP są często wyłączone. Radny uważa, że światła powinny działać cały czas.

Radny Jerzy Orszulak: stwierdził, że właściwym byłoby przestawienie przystanku autobusowego z ul. Grunwaldzkiej na aleje Solidarności.

Radny Ryszard Kozok: podniósł, że na ul. Szymały powinien być ustawiony znak zakaz postoju po prawej stronie, gdyż samochody ody tam parkujące zagrażają bezpieczeństwu w ruchu.   

    

Na tym posiedzenie zakończono.

Protokołowała:                                                   Przewodniczący Komisji

T. Kucharski                                                                        Jan Springwald

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół Nr 38 /09 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Praworządności odbytego w dniu 15 grudnia 2009r.
Podmiot udostępniający informację:U.M. Lubliniec
Informację opublikował:Tomasz Kucharski
Data publikacji:20.01.2010 15:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 12:35