ZARZĄDZENIE  NR   291/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  31 GRUDNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.)  z a r z ą d z a, co następuje:

§ 1

W celu prawidłowego przebiegu realizacji budżetu miasta na 2009r. dokonać zmian w wydatkach realizowanych w ramach  zadań  własnych  zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia:

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-         po stronie dochodów        65.588.611,88 zł

-         po stronie  wydatków        70.351.973,88 zł

-         deficyt budżetu                   4.763.362,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 291/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 31 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Data publikacji:11.01.2010 09:08
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Ewa Kaczmarczyk
Data aktualizacji:04.05.2010 22:58