Lubliniec, dnia 08 stycznia 2010 r.

                                                                       Szanowny Pan

                                                                       Marian Berbesz

                                                                       Rodzina Wojskowa

                                                                       74 Górnośląski Pułk Piechoty w Lublińcu
Szanowny Panie, w nawiązaniu do Pana pisma z dnia 15 grudnia 2009 r. wyjaśniam, zaproszony 02 lipca 2009 r. na posiedzenie komisji oświaty w swoim wystąpieniu najpierw posługując się schematem ugrupowania I Batalionu z 01.09.1939 r. w obronie Lublińca scharakteryzowałem zadania poszczególnych kompanii i ich rozmieszenie na placówkach. Następnie posługując się Waszym pismem ustosunkowałem się do proponowanych wniosków. Nie mogłem więc przypisać świętej pamięci Bogusławowi Muniak niewoli, gdyż zwolnienie z niej dotyczyło innego wniosku. Jest to pomyłka protokolarna o której nie wiedziałem, gdyż nie będąc członkiem komisji oświaty, nie autoryzowałem jego treści. Uczyniłem to dopiero po otrzymaniu Pańskiego pisma za które serdecznie dziękuję i przepraszam za zaistniałą sytuację. W swojej wypowiedzi wskazywałem, że tytuł honorowego obywatela jest bardzo ważnym wyróżnieniem nadawanym jedynie osobom za długoletnią działalność na rzecz miasta. Wnioskowałem więc by żyjących jeszcze żołnierzy pułku wyróżnić na uroczystym spotkaniu z władzami miasta specjalnie wybitym medalem 70-lecia wybuchu II Wojny Światowej oraz dyplomami i pismami gratulacyjnymi. Ewentualne tytuły honorowych obywateli przyznać pośmiertnie jedynie dowódcy pułku, jego zastępcy i dowódcą batalionów, którzy przez wiele lat działali w Lublińcu i kierowali jego obroną. Na uzasadnienie swego wniosku zaprezentowałem wybity medal z września 1983 r., znaczek zlotowy Kombatantów 17-18 maja 1985 r. oraz komplet zdjęć z uroczystości ekshumacyjnych na cmentarzu wojskowym i nadania Pani Bronisławie Wilimowskiej tytułu honorowego obywatela Lublińca. Jeszcze raz dziękuję za informację i przepraszam za nieporozumienie.                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                           radny Alfred Prządło


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wyjaśnienia do protokołu nr 35 z dnia 02 lipca 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:08.01.2010 10:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Andżelika Luba
Data aktualizacji:12.05.2011 13:03