Uchwała Nr 549/XLVII/09

Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia

Skargi na Burmistrza Miasta LublińcaNa podstawie art. 101 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ze. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z ze. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala:§ 1Przedłużyć do dnia 31 stycznia 2010 r. termin rozpatrzenia skargi złożonej dnia 23 listopada 2009 r. przez Pana Edmunda Knopika w sprawie sprzedaży nieruchomości działka 3292/33 o powierzchni 700m ².§ 2       Przyczyną przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi, o której mowa w § 1, jest

       skomplikowany i zawiły charakter sprawy.


§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

ZMIANA  UCHWAŁY 663/XLIX/2010 ZDNIA 26.01.2010 R.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 549/XLVII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie przedłużeniaterminu rozpatrzenia Skargi na Burmistrza Miasta Lublińca
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 10:48
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:08