Uchwała Nr 545/XLVII/09
Rady Miasta Lubliniec
z dnia 29 grudnia 2009 r.

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 3 , art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz 115 z późn. zm.) Rada Miejska w Lublińcu uchwala, co następuje :


§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną na terenie miasta Lublińca o przebiegu zgodnym z załącznikiem graficznym.


§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, a także zostanie zamieszczona w urzędowym informatorze komputerowym oraz opublikowana w lokalnej prasie.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 545/XLVII/09 Rady Miasta Lubliniec z dnia 29 grudnia 2009 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Lublińca.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:04.01.2010 09:18
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 12:07