wersja do wydruku Jolanta Bryś 18.12.2009 10:14

ZARZĄDZENIE NR 275 /09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

                                             ZARZĄDZENIE  NR 275 /09

                                       BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

                                         Z  DNIA  8 GRUDNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz
   art. 186 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104
z późn.zm.)
z a r z ą d z a,  co następuje:                              

                                                                                                                                                                                                               

§  1

W związku z Zarządzeniem Burmistrza Miasta  Nr 274/09 z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r. oraz w celu prawidłowego przebiegu realizacji tego budżetu dokonać zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009r.  w wydatkach budżetu miasta  zgodnie z Załącznikiem do zarządzenia,

§ 2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-  po stronie dochodów            66.159.929,88 zł

-  po stronie  wydatków                        70.291.973,88 zł

-  deficyt budżetu                      4.132.044,00 zł

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: ZARZĄDZENIE NR 275 /09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 8 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2009 10:14

Rejestr zmian dokumentu

pokaż