wersja do wydruku Jolanta Bryś 09.12.2009 12:34

ZARZĄDZENIE NR 269/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.

 ZARZĄDZENIE  NR   269/09

BURMISTRZA  MIASTA  LUBLIŃCA

Z  DNIA  2 GRUDNIA  2009  ROKU

w sprawie:  zmiany  budżetu  miasta na 2009 rok.

Burmistrz Miasta Lublińca działając na podstawie  188 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. – o finansach publicznych ( Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) z a r z ą d z a,
co następuje:

§ 1

Dokonać zmian budżetu miasta na 2009r. realizowanych w ramach  zadań  własnych  z tytułu zwiększenia  decyzją Wojewody Śląskiego Nr FB/I/3011/564/09 z dnia 30 listopada 2009r. dochodów  i wydatków o kwotę  500,00 zł (rozdz.85219) przeznaczonych na realizację zadania wynikającego z  art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej t.j. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2009r., zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do zarządzenia:

                                                                                                                                                       

§  2

Po w/w zmianach budżet miasta na 2009r. wynosi:

-         po stronie dochodów        66.159.929,88 zł

-         po stronie  wydatków        70.291.973,88 zł

-         deficyt budżetu                   4.132.044,00 zł

§  3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 269/09 BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA Z DNIA 2 GRUDNIA 2009 ROKU w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miejski Lubliniec
Informację opublikował:Jolanta Bryś
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:09.12.2009 12:34