Uchwała Nr 530/XLVI/09

                                                                      Rady Miejskiej w Lublińca

z dnia 24 listopada 2009 r.


zmieniająca uchwałę Nr 381/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu

z dnia 29 stycznia 2009r.


Na podstawie § 4 ust.5 zd.2 i § 7 ust.2 Uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 142, poz.4028 ze zm.)oraz § 3 uchwały nr 488/XLIII/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 18 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 568/LXII/06 Rady Miejskie w Lublińcu z dnia 25 października 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych, od których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych ( Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 176, poz.3242) Rada Miejska w Lublińcu uchwala :

§ 1


W §1 ust.2 uchwały nr 381/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie umorzenia p. Marzannie Kansy części zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu mieszkalnego położonego w Lublińcu przy ul. Grunwaldzkiej 27/22 wyrazy "do 30.11.2009r." zastępuje się wyrazami "31.03.2010r."


§ 2

Podjęcie uchwały następuje w związku ze złożeniem przez Panią Kansy w dniu 12.11.2009r. wniosku o przedłużenie terminu na wpłatę pozostałej części należności. Dłużniczka obecnie nie zamieszkuje i nie jest zatrudniona na terenie miasta Lublińca, przeprowadziła się do miejscowości oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów, zdając lokal mieszkalny w Lublińcu. W chwili obecnej w nowym miejscu zamieszkania strona poszukuje pracy oraz przedstawiła zaświadczenie z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoby bezrobotnej. Ponadto należy uwzględnić dalsze istnienie trudnej sytuacji rodzinnej opisanej w § 2 uchwały nr 381/XXXVI/09 z dnia 29 stycznia 2009r. Wobec powyższego wniosek o przedłużenie terminu zasługuje na uznanie.


§ 3

Pozostałe zapisy Uchwały Nr 381/XXXVI/09 z dnia 19 stycznia 2009r. nie ulegają zmianie.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


zmiana uchwały 733/LV/2010 Z DNIA 23.07.2010 R.


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwała Nr 530/XLVI/09 Rady Miejskiej w Lublińca z dnia 24 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Nr 381/XXXVI/09 Rady Miejskiej w Lublińcuz dnia 29 stycznia 2009 r.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Andżelika Luba
Data publikacji:26.11.2009 09:00
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Tomasz Kucharski
Data aktualizacji:11.01.2011 11:59